remove סל הקניות שלך
רשתות לבלונים ואיחסון
שקית עבה לשימוש חוזר להובלת בלונים/זרים 120x150סמ
מק'ט: 93210
שקית לארוז בלונים 168מטר ULTRA HI - FLOAT
מק'ט: 00050
רשת לבלונים - 120 בלונים
מק'ט: 92120
אוהל גדול ל200 בלוני "9
מק'ט: 93134
אוהל גדול ל100 בלוני נקניק
מק'ט: 93136
מתקן לבלונים 72x72x18 th אינץ
מק'ט: 93124
רשת לבלונים - 150 בלונים
מק'ט: 92150
רשת לבלונים - 200 בלונים
מק'ט: 92200
רשת לבלונים - 250 בלונים
מק'ט: 92300
רשת לבלונים - 300 בלונים
מק'ט: 92400
רשת לבלונים - 500 בלונים
מק'ט: 92500