remove סל הקניות שלך

מידע שימושי:

1. נא לקרא לפני ביצוע ההזמנה את תקנון החברה, תנאי השימוש ומדיניות ופרטיות.

2. ביצוע הזמנה באתר מעידה על הסכמה לתנאי התקנון, תנאי השימוש המדיניות ופרטיות.

3. המחירים המוצגים באתר, אינם כוללים מע"מ

4. המשלוח מתומחר לפי מספר חבילות, מחיר חבילה 30 ש"ח לפני מע"מ

5. התשלום יתבצע לאחר ביצוע ההזמנה ולפני התשלום.

6. המחירים באתר אינם כוללים ניפוח בלון.

7. התמונות באתר הינם להמחשה בלבד.

8. יש להקפיד על אזהרות הבטיחות הקיימים על כל המוצרים.

תקנון שימוש באתר בלוני USA

מבוא אתר בשדלגשדלחכלח גיהעלחגדח יחהנ גלחדיחכ יהגכ יהגכיהיחגכ יחגכ הוגכד יהגדנ היחגדנ היחגדנ דנ היחגדנ היחגדנ הוגדנהגיחד הישוןדניחגדנ הגשדנ השוןד הכיחנגדה יחוגדנ היחשדנבןדשנ היגנדוןכ שדונהגדן השגנהשוןדנ ביחשדנהוןשדנ הגידנה שוןד בנשנהגש הגיחנהוןגשנהטישדנהגש וגנהשגו